5 Yılda

4 Milyon m²

Güvenli sanayi yapısını prefabrike olarak inşaa ettik. ve deprem performansını arttırdık.

Kuruluşumuzdan bu güne, başarılı çalışmalarımız ve hızlı yükselişimiz ile, sektöründe saygın ve uluslar arası tanınırlığa sahip olan firmalardan biri olduk.

Sürdürülebilirlik

Ürünlerimizi dış etkilerden bağımsız bir şekilde, uzun vadede sürdürülebilir dayanak noktalarına sahip şekilde yönetmekteyiz.

Yenilikçi

Sektördeki ve teknolojideki değişiklikleri/gelişmeleri takip etmekte; inovasyon prensiplerini esas almaktayız.

Kalite Güvencesi

Hedeflere; ölçülebilir, izlenebilir parametreler yoluyla, evrensel standartlarda üretim gerçekleştirmekteyiz.